Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Szkoła XXI” powstała w 2010r. w Malborku w odpowiedzi oczekiwania dyrekcji szkół i kadr pedagogicznych. To właśnie ludzie oświaty wiedzą najlepiej jak ważne jest doskonalenie umiejętności i ciągły rozwój, gdyż tylko on pozwala skutecznie nauczać i wychowywać podopiecznych.
Placówka działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli nr 2/11 prowadzonej przez Województwo Pomorskie. 


 

AktualnościNasze cele

Szkoła XXI to placówka, której misją jest wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej oraz kierowniczej oświaty, a także upowszechnianie ich osiągnięć edukacyjnych. Ponadto chcemy inspirować i wspierać kadrę kierowniczą i zarządzającą placówek oświatowych w budowaniu nowoczesnego podejścia do wychowania i dydaktyki.